Výzva na podporu sociálního podnikání

Podpořte vznik sociálních podniků kolem sebe a naučte zaměstnavatele, jak pracovat s Vašimi uživateli..

17. 8. 2015 byla na stránkách www.esfcr.cz zveřejněna výzva na podporu sociálního podnikání. Otevřená bude až do 30. 11. 2015. Žadateli mohou být jen OSVČ, obchodní korporace včetně družstev. Článek k podpoře sociálního podnikání naleznete také na stránkách MPSV (http://www.mpsv.cz/cs/21559).