Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením

Transformace je změna velkokapacitní ústavní služby pro lidi s postižením na bydlení a podporu v běžném prostředí. Lidé s postižením díky transformaci přecházejí z velkých ústavů do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě a žijí způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky.

 

 

Aktuality

15.9.2015 - Kritéria IROP pro výzvu na deinstitucionalizaci
Monitorovací výbor Integrovaného operačního programu schválil 9. 10. 2015 specifická kritéria přijatelnosti a kritéria věcného hodnocení pro výzvu na deinstitucionalizaci sociálních služeb.

31.8.2015 - Vyšlo nové číslo newsletteru
Zveřejnili jsme nové číslo transformačního newsletteru, kde naleznete informace týkající se konference projektu Transformace sociálních služeb, budoucnosti projektu MPSV na podporu transformace, report z návštěvy sídla OSN v New Yorku

21.8.2015 - Setkání s poskytovateli na téma Opatrovnictví
Plánujeme další setkání s poskytovateli. Setkání proběhnou dvě, budete si moci vybrat termín 16. 9. v Čechách nebo 23. 9. na Moravě. Veškeré informace Vám budou zaslány během následujících dnů.

18.8.2015 - Výzva na podporu sociálního podnikání
Podpořte vznik sociálních podniků kolem sebe a naučte zaměstnavatele, jak pracovat s Vašimi uživateli.

14.8.2015 - Zveřejněny odborné články na téma opatrovnictví
Ve složce dokumentů jsou nově zveřejněny dva odborné články. První z nich je zaměřen na to jak vykonávat funkci dobrovolného opatrovníka. Druhý popisuje jak je důležité oddělit roli veřejného opatrovníka od sociálního opatrovníka.

10.8.2015 - Projekt je prodloužen do konce roku 2015
Projekt Transformace sociálních služeb je prodloužen do konce prosince tohoto roku a s ním i jeho všechny aktivity. V případě zájmu o realizaci workshopu, konzultace, supervize a kulatého stolu prosím kontaktujete pracovnice projektu. Veškeré aktivity však budou probíhat pouze do poloviny listopadu z důvodu potřebnosti následné administrace projektu.

10.8.2015 - Zájem o podporu z IROP
Chtěli bychom Vám poděkovat za vyplnění dotazníků a zaslané podněty pro nastavení výzvy IROP na transformaci. Budou využity pro adekvátní nastavení výzvy i výši finančních prostředků.

10.7.2015 - Zájem o podporu z IROP
Vzhledem k potřebnosti nastavit adekvátně výzvu i výši finančních prostředků pro ni určenou, uvítá ŘO IROP informace o zájmu ze strany krajů, obcí, zařízení sociálních služeb, případně dalších subjektů, které plánují využití těchto investičních prostředků. Prosíme Vás o spolupráci formou vyplnění formuláře. Více informací v sekci Podpora transformace.

14.5.2015 - Závěrečná konference projektu
16. 6. se uskuteční závěrečná konference projektu Transformace sociálních služeb - příležitost k běžnému životu. Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce.

14.5.2015 - Harmonogram výzev IROP a OPZ
Na webových stránkách IROP a OPZ naleznete harmonogram výzev.

11.5.2015 - Setkání se zařízeními
Setkání se zařízeními zapojenými v projektu proběhnou 21. 5. v Pardubicích a 22. 5. v Olomouci. Veškeré informace týkající se setkání naleznete v pozvánkách.

27.4.2015 - Metodiky výkonu opatrovnictví a podpůrcovství
INSTAND vydal v rámci jejich projektu Metodiky výkonu opatrovnictví a popůrcovstí. Metodiky naleznete ve složce dokumenty.

23.4.2015 - Národní kulatý stůl na téma Sexuální zneužívání mentálně postižených uživatelů v ústavních službách
Začátkem dubna proběhl kulatý stůl na téma Sexuální zneužívání mentálně postižených uživatelů v ústavních službách. Výstupy z kulatého stolu na téma sexuální zneužívání naleznete ve složce Akce.

6.3.2015 - Setkání s poskytovateli
Další společné setkání se zařízeními zapojenými v projektu proběhne od 17. - 19. 3. v Písku. Tematicky se bude věnovat chráněnému bydlení. Více informací naleznete v pozvánce

6.3.2015 - Podporované rozhodování - zahraniční workshop
Můžete se hlásit na zahraniční workshop na téma Podporované rozhodování. Více informací ve složce Vzdělávání.

24.2.2015 - Nabídka akreditovaných vzdělávacích kurzů
Jedná se o kurz Kniha života - úvod do práce s životním příběhem dítěte v rámci SPOD a Úvod do problematiky přípravy dítěte na přemístění. Více informací ve složce Vzdělávání.

28.1.2015 - Setkání se zařízeními a zástupci krajů
V březnu proběhnou setkání se zástupci krajů (11. 3.) a setkání se zařízeními (17. - 19. 3). Bližší informace Vám zašleme během února.

21.1.2015 - Kurz Řízení transformace
Jsou stále volná místa na akreditovaném vzdělávacím kurzu Řízení transformace. Informace o přihlášení naleznete ve složce Vzdělávání.

9.1.2015 - Kurz Řízení transformace
V následujících dnech informujeme účastníky akreditovaného kurzu Řízení transformace o termínech konání.

7.1.2015 - Sdílení dobré praxe v transformaci sociálních služeb pro děti
Můžete se hlásit na workshop na téma Sdílení dobré praxe v transformaci sociálních služeb pro děti, který se uskuteční 22. 1. v Olomouci. Více informací naleznete v pozvánce.

 

>>> další