Starší zprávy 2

21.11.2014 - Setkání se zařízeními
Další společné setkání se zařízeními v rámci projektu se uskuteční 8. a 9. 12. v Praze a Brně. Více informací naleznete v pozvánkách.

12.11.2014 - Sdílení dobré praxe v transformaci sociálních služeb pro děti
Je možné se hlásit na workshop, kde se bude sdílet dobrá praxe v transformaci sociálních služeb pro děti. Více informací v pozvánce.

3.11.2014 - Setkání s kraji
Příští týden 12. 11. proběhne setkání s kraji, na kterém se budou řešit možnosti podpory transformace z evropských fondů pro období 2014 - 2020.

31.10.2014 - Zapojování dětí do rozhodování
Stále se můžete hlásit na workshop Zapojování dětí do rozhodování. Více naleznete v pozvánce

29.10.2014 - Výstava Není Domov jako domov
Přijměte pozvání na virtuální výstavu Domova Pístina Není domov jako domov. Výstava doplňuje souvislosti s plánovanou vizí zařízení.

23.10.2014 - Alternativní a augmentativní komunikace
Volná místa na workshopu Alternativní a augmentativní komunikace. Workshop se uskuteční 14. 11. v Brandýse nad Labem a bude ho vést Radka Čebišová z QUIPu. Informace o způsobu přihlášení naleznete v pozvánce po kliknutí na odkaz.

23.10.2014 - Poskytování zdravotní péče osobám omezeným ve svéprávnosti
V dokumentech naleznete materiál zpracovaný Marošem Matiaškem z LLP týkající se poskytování zdravotní péče osobám omezeným ve svéprávnosti (kdy je a kdy není nutný souhlas opatrovníka, kdy je vyžadován souhlas soudu).

16.10.2014 - Využití supervizních setkání v rámci projektu
Volné hodiny na supervize. Více po kliknutí na odkaz.

7.10.2014 - Nový vzor TRANSFORMAČNÍHO PLÁNU
V dokumentech naleznete schválený vzor transformační plán.

22.9.2014 - Setkání s poskytovateli
Dne 30. 10. se uskutečnilo první setkání v rámci projektu Transformace sociálních služeb se zástupci krajů. Více informací v sekci akce.

11.9.2014 - Workshop na téma Veřejné opatrovnictví v kontextu NOZ
30. a 1. října proběhne společný workshop na téma Veřejné opatrovnictví v kontextu NOZ. Akce je primárně určena veřejným opatrovníkům z řad pracovníků obcí. Více naleznete v sekci Vzdělávání.

1.9.2014 - Setkání se zařízeními v Uherském Hradišti
15. 9. v Uherském Hradišti proběhne další setkání se zařízeními. Toto setkání je primárně určeno pro zařízení Kraje Vysočina, MSkraje, Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského kraje. Více naleznete v pozvánce.

26.8.2014 - Newsletter
Zveřejněno další číslo transformačního newsletteru

18.8.2014 - Setkání s poskytovateli v Lounech
10. 9. se uskuteční setkání se zařízeními, která jsou zapojená v projektu. Setkání proběhne 10. 9. v prostorách městské knihovny Louny a je primárně určeno pro zařízení v Čechách. Podrobné informace najdete v pozvánce.

7.8.2014 - Kurz Řízení transformace
Můžete se hlásit do kurzu Řízení transformace. Více informace naleznete ve složce vzdělávání.

4.8.2014 - Setkání se zařízeními
Další společné setkání proběhne 10. 9. v Lounech a 15. 9. v Uherském Hradišti.

23.7.2014 - Zhodnocení spolupráce s externími experty
Zhodnocení práce konzultantů a supervizorů, kteří působí v zařízeních zapojených do projektu. Podrobnější informace naleznete po kliknutí na odkaz.

24.6.2014 - Obec v pozici veřejného opatrovníka
26. 6. proběhne kulatý stůl na téma Obec v pozici veřejného opatrovníka v Ústí nad Labem.

28.5.2014 - Setkání se zařízeními
Další společné setkání se zařízeními zapojenými v projektu se uskuteční až v září. Bližší informace o setkání Vám s dostatečným předstihem napíšeme.

23.5.2014 - Podpora procesu přechodu z ústavní na komunitní péči v České republice
Dne 22. května se v Lichtenštejnském paláci diskutovalo o deinstitucionalizaci a transformaci sociálních služeb v České republice. Semináře se zúčastnili zástupci státní správy v čele s paní ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou, zástupci z řad Evropské expertní skupiny pro přechod z ústavní na komunitní péči (EES), zástupci neziskových organizací, poskytovatelů a i samotní uživatelé sociálních služeb.

21.5.2014 - 2. Výzva pro experty
Dne 30. 10. se uskutečnilo první setkání v rámci projektu Transformace sociálních služeb se zástupci krajů. Více informací v sekci akce.

15.5.2014 - II. kolo analýz podle dokumentu Znaky a vodítka
Nyní se rozbíhá II. kolo analýz podle dokumentu Znaky a vodítka. Analýzy proběhly v zařízení zhruba před rokem a v rámci projektu se uskuteční celkem třikrát.

7.5.2014 - Setkání s kraji
4. 6. se uskuteční další setkání se zástupci krajů. Zejména se bude diskutovat nad možnostmi začlenění transformace/deinstitucionalizace do strategických a akčních plánů, o novinkách z nového občanského zákoníku a aktualitách projektu.

23.4.2014 - Workshop - Attachment
13. a 14. 5 se uskuteční již v pořadí třetí workshop na téma Attachment - základy vztahové vazby. Nyní máte možnost se na workshop, který proběhne v Plzni, přihlásit.

 

zpět <<<          >>> další