Harmonogram výzev IROP a OPZ

Na webových stránkách Strukturálních fondů a Evropského sociálního fondu naleznete harmonogram výzev IROP (Integrovaný regionální operační program) a OPZ (Operační program zaměstnanost). Výzva IROP pro  oblast 2.1. deinstitucionalizace je plánovaná na září. Termíny Výzev v rámci OPZ  naleznete v harmonogramu výzev. Průběžná výzva pro kraje bude vyhlášená v červnu (podpora procesů ve službách a v sociálním začleňování - transformace a deinstitucionalizace zařízení, systémy kvality služeb, standardizace činností, vzdělávání, a další..). Výzva Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci bude vyhlášena v říjnu 2015. 

Zájem o podporu z IROP 

Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu připravuje výzvu na předkládání projektů zaměřených na stavební akce a nákupy bytů a domů sloužících pro služby vzniklé po transformaci. Vzhledem k potřebnosti nastavit adekvátně výzvu i výši finančních prostředků pro ni určenou, uvítá ŘO IROP informace o zájmu ze strany krajů, obcí, zařízení sociálních služeb, případně dalších subjektů, které plánují využití těchto investičních prostředků na uskutečnění transformačních plánů. Informace, které vyplníte budou brány jako předpoklad, nikoliv jako závazek. Přesto Vás pro adekvátní nastavení výzvy žádáme o velmi dobré uvážení Vašich záměrů. Základní parametry programu naleznete na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana.

Z tohoto důvodu Vás prosíme, kdo vážně uvažujete o předložení projektu do výzvy, která bude vyhlášena v září, abyste nám odpověděli na pár dotazů uveřejněných na http://goo.gl/forms/QPdqXhTM9U. Formulář můžete vyplnit do 24.7. včetně.

Velmi děkujeme za spolupráci.