Podpora organizací v projektu

podpora

Transformace sociálních služeb přispívá k začlenění osob s postižením do běžného života společnosti. S náležitou podporou mohou lidé s postižením žít v běžných domácnostech, převzít odpovědnost za svůj život a zvládat péči o sebe a domácnost tak, jak to dělají ti, kdo v ústavech nežijí. Mohou chodit do zaměstnání, pěstovat své záliby nebo se stýkat s přáteli z okolí. Není důvod, aby svůj život trávili ve velkokapacitní instituci, která je v těchto činnostech omezuje. 

Projekt Podpora transformace sociálních služeb podporoval pilotní ověření procesu transformace. Ve vybraných zařízeních probíhaly vzdělávací semináře, poskytovatelům byla zajištěna metodická podpora a supervize. Součástí byla i investiční složka v podobě Integrovaného operačního programu. 

Navazující projekt Transformace sociálních služeb pomáhá 40 organizacím z celé ČR projít touto změnou: zajišťuje pro ně vzdělávání, supervizi pracovníkům nebo další aktivity.