Vzdělávání

Vzdělávání je jednou z možností, jak posouvat proces transformace neustále vpřed. Na těchto stránkách se budou postupně objevovat nabídky na vzdělávací akce, které budou probíhat v projektu Transformace sociálních služeb. Některé z nich budou přímo „šité na míru“ podle potřeb transformujících se zařízení a budou probíhat přímo v zařízeních, jiná témata jsou společná a budou příležitostí pro vzájemnou výměnu dobré praxe a zkušeností. 

Pro všechny zájemce o transformaci jsou užitečné i výstupy z předchozího projektu Podpora transformace sociálních služeb, hlavně metodiky ze vzdělávacích programů, které najdete v posledních verzích pod odkazem na vzdělávací programy

Během předchozího projektu Podpora transformace sociálních služeb byly posbírány zkušenosti a náměty ke vzdělávání v průběhu deinstitucionalizace. Závěry formulovala pracovní skupina Vzdělávání, která pracovala pod hlavičkou Národního centra podpory transformace. V materiálu Vzděláváním k deinstitucionalizaci - Doporučení pracovní skupiny – jsou uvedena:

·         Doporučení MPSV ČR.
·         Doporučení poskytovatelům sociálních služeb.
·         Doporučení vzdělavatelům v sociální oblasti. 
 

Doporučení se zaměřují na stávající systém kvalifikačního a dalšího vzdělávání osob, které působí v oblasti poskytování sociálních služeb, a jsou formulována tak, aby vzdělávací aktivity podporovaly a umožňovaly proces deinstitucionalizace sociálních služeb.

Věříme, že shromážděné poznatky, zkušenosti a prezentovaná doporučení přispějí k prosazování myšlenky deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb v jiné formy sociálních služeb poskytovaných v přirozeném prostředí uživatele.