Family Action for the Inclusion of People with Intellectual Disabilities in Society - Larnaka, Kypr - 11. - 15. 5. 2011

Zástupci MPSV na konferenci „Family Action for the Inclusion of People with Intellectual Disabilities in Society“

Dne 11. 5. 2011 odletěli zástupci MPSV Mgr. Tereza Kloučková a Mgr. Petr Mach na Kypr (Larnaka), kde se zúčastnili mezinárodní konference Family Action for the Inclusion of People with Intellectual Disabilities in Society. Jednalo se o jednu ze zahraničních cest za dobrou praxí, které zajišťuje Národní centrum podpory transformace sociálních služeb.

První den konference se přítomní zúčastnili úvodních slov zástupců Inclusion Europe i jednotlivých organizací a státních institucí. Po této části následovala přednáška Ulricha Hellmanna (z organizace Lebenshilfe), která se týkala především aplikace Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením ve vztahu k čl. 12 a poskytování pomoci a podpory pro osoby s mentálním/zdravotním postižením prostřednictvím přirozeného prostředí, rodiny a služeb tzv. komunitního typu.

V odpolední části se zástupci MPSV zúčastnili přednášek, které se týkaly zapojení osob s mentálním postižením do politického a veřejného života (v rámci zkušeností z Velké Británie) a také systému péče a podpory osob se zdravotním postižením, a pečujícího rodinného prostředí na Kypru.

Následující den probíhaly přednášky týkající se například systému podpory vstupu osob se zdravotním postižením do života (jednalo se především o předávání zkušeností se zavaděním standardů kvality sociálních služeb a možnosti transformace sociálních služeb v Chorvatsku – podoby welfare state), příklady případových studií podpory rodin, přirozeného sociálního prostředí v různých zemích, stanovování individuálních rozpočtů ve Velké Británii, síťování, atd.

Poslední den konference se zástupci účastnili přednášek, jejichž obsahem byl pohled/očekávání při péči o osobu se zdravotním postižením, možnosti pečujících osob, potřebu jejich podpory, aby při péči rodinní příslušníci nepečovali „rutinně“ a „nezneschopňovali“ osoby se zdravotním postižením. V odpoledních hodinách proběhlo shrnutí a ukončení konference.

Bližší informace o konferenci a lektorských organizacích naleznete na níže uvedených odkazech:
www.europeinaction.org
http://namh-jo.org/namh
www.europeinaction.org
http://www.inclusion-europe.org/main.php?lang=CZ&level=1&s=143&mode=section
www.mencap.org.uk
http://www.undp.hr/show.jsp?page=51978