Boras, Švédsko, 24. - 27. 10. 2011

Boras, Švédsko zahraniční pracovní cesta

Zahraniční pracovní cesta se konala od 24. do 27. října 2011 ve městě Boras ve Švédsku.
Zahraniční pracovní cestu zaměřenou na jednotlivé aspekty procesu transformace, deinstitucionalizace a příklady dobré praxe absolvovalo 11 zástupů poskytovatelů, krajů, MPSV a Parlamentu ČR.
Během této zahraniční pracovní cesty organizované Národním centrem podpory transformace sociálních služeb se účastníci seznámili se systémem péče o děti a dospělé osoby se zdravotním postižením ve Švédsku.
Program na místě zajišťovala mezinárodní organizace Lumos, která je zaměřena na podporu deinstitucionalizace systému pro ohrožené děti.

Účastníci této zahraniční cesty navštívili ve městě Boras tyto organizace:
- Kommunstyrelsens stora sessionssal (městský výbor pro sociální služby) - představení služeb systému péče o lidi s postižením, děti s postižením a jejich podpora.
- Bergslenaskolan (speciální školu) – informace o škole a podpoře, kterou poskytují dětem s postižením.
- SDF Väster sammanträdesrum plan 5 Distric Committee West (místní výbor – odbor pro rodinu) - služby prevence a včasného zásahu, detekce problémů sociálními pracovníky.
- Östermalm (denní centrum) - pro lidi s širokou škálou různých postižení, které nabízí služby od stimulační místnosti až po aktivity pro lidi potřebující menší  míru podpory.
- Fagottgatan (podporované bydlení) - návštěva ve službě bydlení a setkání s pracovníky.
- SDF Väster (místní výbor – odbor podpory pěstounství) - jak funguje pěstounská péče, jak je dělán nábor a podpora. Lze se ptát také na oblast adopce.