Vídeň, Rakousko, 16. – 19. 1. 2012

Zahraniční pracovní cesta byla zaměřena na téma Architektonická řešení objektů v pobytových zařízení pro lidi se zdravotním postižením a seniory. Tuto zahraniční pracovní cestu absolvovalo 9 účastníků (zástupci z MPSV, pracovní skupiny Architektura a Národního centra). Během této zahraniční pracovní cesty organizované Národním centrem podpory transformace sociálních služeb účastníci získali zkušenosti v oblasti architektonických řešení bydlení pro uživatele sociálních služeb v Rakousku ve městě Vídeň.

Program na místě zajišťoval Vídeňský sociální fond (Fonds Soziales Wien).

Účastníci této zahraniční cesty navštívili ve městě Vídeň tyto organizace a služby:

- HABIT (Haus der Barmeherzigkeit Integrationsteam) – prezentace a diskuse o přístupech v deinstitucionalizaci bydlení pro osoby s těžkým zdravotním postižením a vysokou mírou podpory, návštěva denního centra, návštěva bytu (sdílené bydlení lidí s vysokou mírou podpory)
- LOK (Leben ohne Krankenhaus) – informace a diskuse na téma re-integrace lidí s mentálním postižením a duševním onemocněním do jednotlivých bytů, kteří původně žili na psychiatrii
- AUFTAKT - prezentace a diskuse o službě pro osoby se specifickými potřebami podpory v oblasti plně či částečně podporovaných bytů
- FSW (Fonds Soziales Wien) – Vídeňský sociální fond – sekce Podpora samostatného bydlení (jednotka pro bydlení osob se zdravotním postižením), sekce Služby pro osoby se zdravotním postižením (jednotka pro vzdělávání, poradenství a pomoc), prezentace a diskuse na téma Strategické přístupy k deinstitucionalizaci ve Vídni pro osoby se zdravotním postižením
- Jugend am Werk - návštěva „vily Gams“ (individuální bydlení pro lidi s vysokou mírou podpory), prezentace a diskuse na téma Přístup k zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.

(zveřejněno 1. 2. 2012)