Zvolen - Lučenec, Slovensko, 21. - 22. 6. 2012

Tato zahraniční cesta byla zaměřena na sdílení dobré praxe v transformaci sociálních služeb u podobných zařízení na Slovensku. Cestu absolvovalo celkem 7 účastníků (z toho 6 zástupců ze zařízení přímo řízených MPSV ČR a 1 pracovník Národního centra).

Program na místě zajišťovala pracovnice úřadu Banskobystrického samosprávného kraje Tatiana Králíková a dále Denisa Nincová z DSS Slatinka Lučenec.

Účastníci zahraniční cesty navštívili tyto organizace a služby:

Domov sociálních služeb Symbia, Zvolen – v úvodní společné diskusi byly účastníkům cesty poskytnuty obecné informace o transformačních procesech Banskobystrického kraje a dále o zařízení Symbia, které je organizační součástí Domova důchodců a DSS Zvolen Záhonok. Poté následovala prohlídka zařízení DSS Symbia.

Středisko Symbia není právním subjektem. Domov poskytuje služby lidem s postižením, a to dětem a mládeži do 26 let, formou denního a týdenního pobytu. Kapacita zařízení je 35 míst. Součástí Domova je také Regionální centrum autismu, které poskytuje poradenství, diagnostiku a metodickou pomoc rodičům dětí, ale také školám a ostatním sociálním zařízením v kraji.

Domov sociálních služeb Slatinka, Lučenec – toto zařízení je rozpočtovou organizací Banskobystrického samosprávního kraje a má vlastní právní subjektivitu. Účastníci cesty měli nejprve možnost prohlédnout si tzv. Tréninkový dům (2 domácnosti o kapacitě cca 6 lůžek) a dále původní budovu zámku, kde také proběhla úvodní společná diskuse s ředitelkou Domova Mgr. Alenou Kelemenovou.

DSS Slatinka poskytuje koedukované sociální služby lidem s postižením, a to jak dětem, tak dospělým. Kapacita je 54 lůžek. Protože budova zámku není díky své obrovské finanční náročnosti v příliš dobrém technickém stavu, přemýšleli zde o transformaci služeb již po roce 2005. Byl zpracován dokument „Koncepce rozvoje sociálních služeb Slatinka na roky 2007-2011“, kde byly zakotveny také transformační záměry.

Konkrétně to znamenalo postupně přejít na vhodnější formu služeb, tedy chráněné a podporované bydlení v menších objektech a původní budovu zámku zcela opustit. Cílem také bylo rozšíření vnější integrace – tedy vybudování sítě dobrovolníků, větší zapojení rodičů, příbuzných a přátel klientů.

Nakonec si účastníci pracovní cesty prohlédli objekt podporovaného bydlení v Lučenci, ve Sládkovičově ulici – typ jednopatrového rodinného domu v zástavbě o kapacitě 6 lůžek. Zde se pracovníci v rámci individuálního plánu zaměřují také na aktivizaci vnitřního potenciálu klientů, takže za poslední rok je zde patrný velmi výrazný posun směrem k samostatnosti klientů.