Barnet, Velká Británie, 5.- 7.11.2012

Hlavním tématem cesty bylo zabezpečení komunitní péče o děti a dospělé osoby se zdravotním postižením v přirozeném prostředí a na nastavení systémových mechanismů podporujících tento typ podpory a pomoci.

Cesta byla přínosná především v proniknutí do systému poskytování podpory a pomoci osobám se zdravotním postižením, jak pro osoby dospělé, tak pro děti.  Představovaná podpora poskytovaná dětem byla prezentována především v „běžných školách“ v rámci individuální nebo skupinové výuky (například pro děti s poruchou autistického spektra).  Dále za úvahu stála oddělenost poskytování sociální služby, tj. asistenční služby lidem se zdravotním postižením a poskytování stravování a ubytování – prostřednictvím běžných systémů. Na základě objasnění některých principů, normativních ustanovení v rámci tamější legislativy by bylo možná v návaznosti na zhodnocení případných dopadů část systému implementovat do českého právního řádu. V souvislosti se získanými zkušenostmi bude navázána bližší spolupráce s oblastí Londýna Barnet a MPSV.