Arduin - Middelburg, Nizozemí, 12. – 15. 12. 2012

Účelem cesty bylo seznámení se s procesem deinstitucionalizace a transformace pobytových sociálních služeb v Nizozemsku – organizace Arduin.

Zařízení Arduin představilo hlavní teze, na kterých bylo nutné stavit při procesu deinstitucionalizace a transformace pobytové sociální služby. Arduin je jediné zařízení, které je v Nizozemí plně transformováno. Pro probíhající projekt Podpora transformace sociálních služeb to byly podnětné a inspirující rady, které lze aplikovat i na zařízení v České republice. Hlavní teze: Přechod od „poskytování služby absolutní péče“ k „nabídce podpory, jakou si klient přeje.“

Návštěva umožnila mimo jiné i vzájemnou neformální výměnu informací a zkušeností získaných při probíhajícím procesu transformace nejen z pohledu MPSV ČR, jednotlivých zařízení, ale i krajů.