Zahraniční cesty za dobrou praxí

Vídeň, Rakousko, 24. - 26. 3. 2013
Vídeň, Rakousko, 24. - 26. 3. 2013Cílem pracovní cesty bylo zajištění přenosu zkušeností a získání informací o příkladech dobré praxe, v rámci systému komunitní péče pro osoby se zdravotním postižením... více

Terst, Itálie, 12.3. – 14.3.2013
Terst, Itálie, 12.3. – 14.3.2013Jednání se účastnili pracovníci a ředitel psychiatrické léčebny v Trieste a spolupracovníci týmu, který realizoval transformaci služeb pro osoby s duševním onemocněním.... více

Drážďany, Německo, 18. – 20. 2. 2013
Drážďany, Německo, 18. – 20. 2. 2013LebenshilfeLebenshilfe zahrnuje 513 organizací – právně samostatné zemské svazky – se společným základním programem. Lebenshilfe je nevládní organizace, která vznik... více

Arduin - Middelburg, Nizozemí, 12. – 15. 12. 2012
Arduin - Middelburg, Nizozemí, 12. – 15. 12. 2012Účelem cesty bylo seznámení se s procesem deinstitucionalizace a transformace pobytových sociálních služeb v Nizozemsku – organizace Arduin... více

Barnet, Velká Británie, 5.- 7.11.2012
Barnet, Velká Británie, 5.- 7.11.2012 Hlavním tématem cesty bylo zabezpečení komunitní péče o děti a dospělé osoby se zdravotním postižením v přirozeném prostředí a na nastavení systémových mecha... více

CSP Bojnice v Prievidzi a jednání s MPSVR SK, Slovensko, 21. - 22. 8. 2012
CSP Bojnice v Prievidzi a jednání s MPSVR SK (21. - 22. 8. 2012)Účelem pracovní cesty bylo získání zkušeností se systémem sociální péče o děti/osoby se zdravotním postižením v přirozeném pros... více

Zvolen - Lučenec, Slovensko, 21. - 22. 6. 2012
Pracovní cesta za dobrou praxí pro organizace přímo řízené MPSV ČR Tato zahraniční cesta byla zaměřena na sdílení dobré praxe v transformaci sociálních služeb u podobných zařízení na Slov... více

Sheffield, Velká Británie - 16. - 18. 5. 2012
Sheffield, Velká Británie - 16. - 18. 5. 2012Za dobrou praxí v transformaci sociálních služeb cestovalo do Velké Británie 12 zástupců MPSV ČR a poskytovatelů sociálních služeb Cílem pracovní cesty byl... více

Vídeň, Rakousko, 16. – 19. 1. 2012
Vídeň, Rakousko, 16. – 19. 1. 2012 Zahraniční pracovní cesta byla zaměřena na téma Architektonická řešení objektů v pobytových zařízení pro lidi se zdravotním postižením a seniory. Tuto zahraničn... více

Boras, Švédsko, 24. - 27. 10. 2011
Boras, Švédsko zahraniční pracovní cesta Zahraniční pracovní cesta se konala od 24. do 27. října 2011 ve městě Boras ve Švédsku.Zahraniční pracovní cestu zaměřenou na jednotlivé aspekty procesu trans... více

Family Action for the Inclusion of People with Intellectual Disabilities in Society - Larnaka, Kypr - 11. - 15. 5. 2011
Zástupci MPSV na konferenci „Family Action for the Inclusion of People with Intellectual Disabilities in Society“ Dne 11. 5. 2011 odletěli zástupci MPSV Mgr. Tereza Kloučková a Mgr. Petr Mach na ... více

Sheffield, Velká Británie, 27. - 31. 3. 2011
Sheffield, Velká Británie - 27. - 31. 3. 2011 Za dobrou praxí v transformaci sociálních služeb cestovalo do Velké Británie 11 zástupců poskytovatelů, krajů, MPSV a Parlamentu ČR.Během zahraniční cest... více