Národní kulatý stůl

V rámci projektu se uskutečnil Národní kulatý stůl na téma Sexuální zneužívání mentálně postižených uživatelů v ústavních službách. Akce se zúčastnili experti na danou problematiku, zástupci LLP, AK Matiaško, zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva spravedlnosti,Policie ČR. Shrnutí zásadních informací, které se diskutovaly, naleznete v přiloženém výstupu.

Účelem kulatého stolu bylo vyjasnit si s jednotlivými složkami zapojenými do řešení těchto situací současnou situaci a možnosti  preventivních opatření i řešení následků takového jednání. 

Termín: 7. 4. 2015

Místo: Praha  

ks5

Dokumety ke stažení:

Výstupní materiály (PDF)