Semináře pro zástupce zařízení

Semináře jsou určeny pro zástupce zařízení, která jsou zapojena do projektu Transformace sociálních služeb.

Další setkání proběhnou 16. 9. a 23. 9. na téma Opatrovnictví a svéprávnost. Během následujících dnů obdržíte bližší informace. 

 

Setkání v Pardubicích a Olomouci 21. - 22. 5. 2015

Na těchto setkáních jsme diskutovali nad prevencí přechodu ústavních prvků do komunitních služeb. Velkou část jsme věnovali klientským auditům. Kolegové z Rytmusu a o. p. s. Jinak představili nastavení klientských auditů, co je jejich cílem. Poté auditoři z řad klientů podporovali každou skupinu v jejich diskuzi o tom, co je důležité pro potencionálního klienta služby. Kolegové z Moravskoslezského kraje prezentovali proč a jak ústavní prvky zjišťovat a jak jim předcházet. V Pardubicích Jaroslava Sýkorová z Instandu navíc představila procesní audity - představila jejich přístupy a metodiky. 

 

 

Setkání v Písku 17. - 19. 3.2015 

Společné třídenní setkání se zařízeními zapojenými v projektu se věnovalotématu Chráněného bydlení. Účastníci pracovali ve skupinkách a diskutovali nad finančním zajištění chráněného bydlení, na provozními věci a nad chráněným bydlení z pohledu uživatele. Ke každému podtématu byl představen výstup z expertní platformy, která se tímto tématem zabývala na počátku února. 

V dalším bloku nám organizace Proutek a Pohoda představily vlastní služby chráněného bydlení, jejich praxi.

Výstupy a jednotlivé prezentace ze setkání naleznete níže na stránce.   

 

 

Setkání v Praze a Brně 8. a 9. 2014

Tato setkání se věnovala  podpoře transformace z fondů Evropské unie v letech 2014 - 2020. Dopolední program se zaměřil na věcné vymezení transformace, byl představen nový vzor transformačního plánu, představen byl i základní rámec kritérií komunitních služeb a transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb.

Odpolední program představil Operační program Zaměstnanost - nastavení výzev, vyhlášení výzev a další podmínky. Byl zhodnocen dosavadní průběh výzev č. 87, C1 a  D2 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Byly prezentovány příklady podpořených projektů a rizika programu IOP, na to navázala prezentace IROP - nastavení výzev, vyhlášení výzev a další podmínky.


Setkání v Uherském Hradišti 15. 9. 2014

15. 9. proběhlo setkání pro moravskou část zařízení. Tematicky bylo setkání zaměřeno obdobně jako v Lounech.

Setkání zahájila svým příspěvkem Pavlína Vavřiníkova – vedoucí sociálně terapeutické dílny Uherské Hradiště, kde vystoupil i jeden z klientů, který hovořil o svém novém CHB.

Dopolední část byla věnována lidem s poruchou autistického spektra, kterou celou zajišťovala organizace Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Organizace hned navázala s několika organizacemi následnou spolupráci (vzdělávacího či supervizního charakteru). V odpolední části vystoupili zástupci organizace Mens Sana, o. p. s., kteří představili možnosti práce s lidmi s duševním onemocněním v komunitě za podpory sociálních služeb. Organizace Mens Sana nabízí pomoc lidem s duševním onemocněním při zvládání běžného života a překonávání předsudků společnosti formou sociálních služeb (sociální rehabilitace, podpory samostatného bydlení), volnočasových aktivit, terapie, pracovní rehabilitace, aj.

Dále byla v krátkosti představena zástupkyní MPSV reforma psychiatrické péče, kdy je nyní vytvořena Pracovní skupina, která bude na změnách pracovat.

Celé setkání provázela výstava Sociálních služeb Vsetín nazvaná Prolínání. Jedná se o výstavu fotografií klientů zařízení, na které autoři pracovali téměř celý rok. Výstava je putovní a nyní je k vidění v Domě kultury ve Vsetíně do 30.9.2014, poté ji čeká stěhování do lázní Luhačovice, konkrétně do pavilonu Vincentky a dále bude putovat po Uherskohradišťsku.

 

Setkání v Lounech  10. 9. 2014

 10. 9. proběhlo setkání s poskytovateli v Lounech. Tematicky bylo zaměřeno na možnosti práce s lidmi s duševním onemocněním. První část vedl PaedDr. Vladimír Šik, který představil moderní trendy v přístupu k lidem s psychiatrickým onemocněním v komunitě za podpory sociálních služeb.

Bylo poukázáno na problém nevyškolených pracovníků v přímé péči, kteří přicházejí nejvíce do kontaktu s lidmi s psychiatrickým onemocněním.

Dále byla zmíněna dobrá praxe v Domově pro seniory Sloup, kde jsou klienti s psychiatrickým onemocněním, Arkádie o.p.s., která má komplexní podporu lidí s duševní poruchou již od školky, též zařízení Vyšší Hrádek uvedlo dobrou praxi, kdy pracovník sociální služby jede před přijetím klienta do domova z psychiatrické nemocnice do této nemocnice a domlouvá se na dalším postupu, možné péče a úpravě podmínek a prevence nepřijatelných stavů.

Dále byla v krátkosti představena zástupkyní MPSV reforma psychiatrické péče, kdy je nyní vytvořena Pracovní skupina, která bude na změnách pracovat.

Odpolední blok vedla paní Mgr. Lenka Bittmannová, která představila možnosti práce s lidmi s poruchou autistického spektra. Hovořila zejména o odlehčovacích službách a chráněném bydlení pro lidi s PAS. Posluchačům byla doporučena síť krajských koordinátorů pro oblast autismu. Více na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/seznam-krajskych-koordinatoru-pro-oblast-autismu

 

Setkání se zástupci zařízení v Berouně 1. - 3. 4. 2014

Program:

Třídenní setkání se zástupci zařízení zapojených v projektu tradičně bylo rozděleno na dvě skupiny. Setkání bylo zaměřeno na zaměstnávání osob se zdravotním postižením a využití volné času. Příspěvek na téma Zaměstnávání osob se zdravotním postižením představil Jakub Knězů, který účastníkům předal své zkušenosti z praxe zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dále na setkání Petr Eisner představil téma: Práce se sexualitou v zařízeních, kde mimo jiné zhodnotil práci se sexualitou v zařízení procházejících transformací. Třetí stěžejní téma tohoto setkání bylo Využití volného času uživatelů, kde promluvili sami klienti o tom, jak tráví svůj volný čas. 

 

 

Společné setkání v Náměšti nad Oslavou 3. - 5. 12. 

První část:  Účast 37 osob 

Program:

Setkání bylo opět třídenní, kdy se účastníci rozdělili do dvou skupin. Toto setkání  se konalo  v zařízení Domov bez zámku, které patří k zařízením, která jsou v procesu transformace nejdále . Mimo klasické prezentace si účastníci mohli prohlédnou nové domácnosti pro klienty - službu DOZP a chráněné bydlení. Pro účastníky setkání bylo velice zajímavé vidět dobrou praxi na vlastní oči. 

Druhý den se zástupci zařízení Zámku Nová Horka  podělili o své zkušenosti Jak předat peníze do rukou klientů. Účastníci se zároveň dozvěděli novinky z projektu a co projekt v nejbližší době přinese.  

Druhá část: Účast 26 osob

Druhé setkání se neslo ve stejném duchu jako předcházející den a půl. To znamená, že přednášky byly doplněny praktickou ukázkou úspěšného procesu transformace sociálních služeb v konkrétním zařízení. 

 

Setkání se zástupci zařízení v Litomyšli 24. – 26. 9.2013

První část:Účast 43 osob

Program:

Setkání bylo 1, 5 denní. V rámci prvního dne proběhlo kolečko se všemi zařízeními, kde nám jejich zástupci představili, co je v daném zařízení nové, zpětnou vazbu na vstupní analýzy a kolik klientů od dubna odešlo do komunitní služby.

V druhé části dne byly představeny výstupy ze vstupních analýz, kalkulačka nákladů domácnosti a informace a novinky z projektu, na závěr setkání se s námi podělila dvě zařízení zařazená v projektu (DOZP Stod a Domov bez zámku) o dobrou praxi v jejich zařízení.

Další den setkání bylo zahájeno přednáškou na téma Sebeobhájci a obecně prospěšná společnost Skok do života představila manuály pro nácvik dovedností osob s mentálním postižením.

Druhá část:Účast 36 osob

Program:

Celé třídenní setkání bylo rozděleno na dvě skupiny. Druhé setkání se neslo v podobném duchu jako to první. Zástupci zařízení se na počátku setkání představili, kde nám sdělili novinky z jejich zařízení. První den si poslechli prezentaci na téma Sebeobhájci a kalkulačku nákladů domácnosti. Druhý den účastníky čekaly novinky z projektu, zhodnocení vstupních analýz, dobrá praxe se zařízení Lobendava a Harmonie. Na závěr setkání opět vystoupili zástupci obecně prospěšné společnosti Skok do života se svými manuály pro nácvik dovedností osob s mentálním postižením.

 

Setkání se zástupci zařízení 28. 5. 2013 v Praze, v kavárně Mlsná Kavka 

Účast: 36 osob

Program:

Setkání se neslo v duchu seznamovacím, neboť jsou v projektu zapojena i zcela nová zařízení, která se předchozího projektu Podpora transformace sociálních služeb neúčastnila.

Dopolední program:

Představení zástupců zařízení (představení zastupujících osob za zařízení, obecné informace o zařízení, jejich vize do roku 2015, co od projektu očekávají, co naopak mohou nabídnout).

Odpolední program:

Představení výstupů z projektu Podpora transformace sociálních služeb.

Informace o vstupních analýzách, které v zařízeních budou probíhat (jednotlivé dokumenty, jak vstupní analýza bude probíhat, kdo by se jí měl účastnit).  

 

Setkání se zástupci zařízení 23. 5. 2013 v Brně, Cafe Práh

Účast: 40 osob

Program:

Setkání se zúčastnilo i sedm zcela nových zářízní, která v projektu Podpora transformace sociálních služeb nebyla zapojena. Setkání tedy mělo spíše charakter seznamovací.

Dopolední program:

Představení zástupců zařízení (představení zastupujících osob za zařízení, obecné informace o zařízení, jejich vize do roku 2015, co od projektu očekávají, co naopak mohou nabídnout)

Odpolední program: 

Představení výstupů z projektu Podpora transformace sociálních služeb.

Informace o vstupních analýzách, které v zařízeních budou probíhat (jednotlivé dokumenty, jak vstupní analýza bude probíhat, kdo by se jí měl účastnit). 

Soubory ke stažení: Celkem 2 prezentace (ZIP)