Odborné články

Jak vykonávat funkci dobrovolného opatrovníka?
Na příkladu člověka s postižením jako uživatele sociálních služeb autor článku (dobrovolný opatrovník člověka omezeného ve svéprávnosti) představuje možná rizika a navrhuje principy, podle nichž...

Proč je nutné oddělovat roli veřejného opatrovníka od sociálního pracovníka?
Jasně vymezit roli opatrovníka a roli sociálního pracovníka je naprosto nezbytné pro kvalitní fungování výkonu veřejného opatrovnictví. Základní pravidla pro výkon opatrovnictví stanoví nový občansk...