Metodika výkonu opatrovnictví a podpůrcovství Instand

INSTAND v rámci projektu "Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním postižením" zpracoval Metodiku výkonu opatrovnictví.  V metodice je zpracováno: co je opatrovnictví, role opatrovníka, zásady výkonu opatrovnictví, transformace sociálních služeb a opatro vnictví a mnoho dalšího. Vždy jsou jednotlivé části doplněny o příklady z praxe. 

V rámci stejného projektu INSTAND vydal další metodiku - Metodika výkonu podpůrcovství. V ní naleznete informace týkající se podporovaného rozhodování, jedna z kapitol se věnuje zásadám opatrovnictví, nápomoci při rozhodování, zastoupení členem domácnosti. Dále je zde popsána role metodika podpory při rozhodování. Část metodiky je věnována organizované podpoře - varianty Microboardu v podmínkách ČR. 

metodika-vykonu-opatrovnictvi_Instand.pdf

metodika-vykonu-podpurcovstvi.pdf