Média

TISKOVÉ ZPRÁVY

Bližší informace Vám poskytne:  
Klára Malá
telefon: 725 196 957
e-mail: klara.mala@mpsv.cz

Projekt je realizován Odborem sociálních služeb a Odborem řízení projektů Ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt vytváří na národní úrovni prostředí pro transformaci pobytových zařízení sociálních služeb na služby komunitní.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.