Pokračování projektu transformace sociálních služeb

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí Transformace sociálních služeb MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2