Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb

Dana Černostová KONFERENCE

Odborníci z Maďarska, Slovenska či zástupci Evropské komise se zúčastnili konference, pořádané 28. 2. – 1. 3. 2011 v Hradci Králové. Diskutovalo se zde o způsobech, jak zlepšit kvalitu života lidí s postižením. Konference byla součástí projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Podpora transformace sociálních služeb.

Odborníci zde hledali způsoby, jak nejlépe zajistit přechod klientů z velkokapacitních ústavních služeb do individualizovaných forem bydlení a péče. Na programu byly také praktické příklady postupů v zařízeních, která již touto změnou směrem k větší kvalitě služeb pro lidi s postižením prošla nebo ji právě absolvují. V Česku se projektu účastní 32 zařízení. Konference se celkem zúčastnilo 296 osob.

Účelem probíhajících změn ve službách pro lidi s postižením je změnit způsob jejich zajištění tak, aby odpovídal jejich skutečným potřebám, rozvíjel jejich soběstačnost a zapojení do života společnosti.

Hradecké konference se zúčastnili odborníci z Evropské komise i jednotlivých evropských zemí, které se rovněž zabývají transformací sociálních služeb pro osoby s postižením. Posilování služeb poskytovaných přímo v komunitě je evropským trendem, neboť zlepšuje život klientů, ale také využití veřejných prostředků, které jsou na zajištění služeb určeny.

Konference je součástí vzdělávacích a informačních aktivit projektu Podpora transformace sociálních služeb. Projekt, realizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Materiály ke stažení:
program
Individuální domácnosti
Přístup kraje Vysočina k transformaci
Ľudsko-právne súvislosti opatrovníctva a inštitucionalizácie
Transformace pobytových zařízení soc. služeb v ČR
Historie soc. péče a kvalita života
Překročili jsme Rubikon?
Transformace soc. služeb v Královéhradeckém kraji
Služby pro lidi s mentálním postižením v Ústeckém kraji
Úmluva o právech osob s postižením
Národní strategie péče o ohorožené děti
Právní aspekty transformace
Překážky DEI a jejich řešení
Cestou proměny
Investiční podpora TSS
De-institutionalisation in EU
Transformace soc. služeb v Moravskoslezském kraji
Život v komunitě
Transformace a DEI prizmatem soc. reforem
Reforma systému péče o ohrožené děti
Současný stav sociální a zdravotní péče
Personální struktura v transformovaném zařízení
Institucionalizace jako překážka inkluze OZP
DEI ústavní péče očima ochránce
“DI… the way forward”
Domácnosti v domcích rodinného typu