Život v komunitě

Dana Černostová KONFERENCE

Život v komunitě
Ve dnech 1. a 2. listopadu 2011 se v Praze konala konference, kterou navštívilo více než 250 odborníků z celého Česka i ze zahraničí. Kromě domácích odborníků na poskytování sociálních služeb lidem s postižením na ní promluvil např. zástupce chorvatské společnosti sebeobhájců nebo profesor univerzity v americkém Delaware. Příspěvky se nesla podpora transformačního procesu, který v Česku probíhá.

Na konferenci vystoupil také ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, který na transformaci ocenil zejm. to, že začleňuje lidi s postižením do společnosti a pomáhá jim stát se jejími aktivními členy. V rozhovoru, který poskytl organizátorům, zároveň komentuje účel a přínosy transformace.

Díky podpoře pracovníků služeb, s nimiž spolupracujeme, se konference zúčastnilo asi 20 lidí s postižením. Nejen jako účastníci, ale i v roli řečníků.

V rámci začleňování lidí s postižením do běžného života a do rozhodování o tom, jak má proces transformace vypadat, byla konference pojednána tak, aby byla přístupná i lidem se ztíženými možnostmi komunikace. K dispozici byly barevné kartičky, které účastníci používali, když např. něčemu nerozuměli nebo chtěli položit doplňující otázku. S přípravou pomáhala Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením. K dispozici byl také simultánní přepis mluveného slova, který slouží zejm. neslyšícím, ale ocenila ho i řada dalších účastníků konference.  Pozvánku pro nás upravila Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Materiály ke stažení:
program
pozvánka ve snadném čtení
simultánní přepis – dopoledne
simultánní přepis – dopoledne (2 .část)
simultánní přepis – odpoledne
simultánní přepis – 2. den – dopoledne
simultánní přepis – 2. den – odpoledne