Architektura sociálních služeb

Dana Černostová KONFERENCE

foto architektura
Dne 13. prosince 2011 se v Praze konala konference Architektura sociálních služeb v běžném prostředí, které se zúčastnilo 155 odborníků z různých profesí. Cílem konference bylo představit odborné veřejnosti Manuál architektonického řešení staveb sociálních služeb v běžném prostředí.

Jen málokdy se sejdou při jedné práci architekti, stavaři, pracovníci v sociálních službách a zástupci nevládních organizací. Tentokrát se sešli na Masarykově koleji ČVUT v Praze, kde se konala konference Architektura sociálních služeb v běžném prostředí. Manuál, který odborné veřejnosti jeho autoři představovali, je vodítkem, které poskytovatelům sociálních služeb, architektům a stavařům ukazuje, jak může bydlení pro lidi s hendikepem vypadat, aby se co nejvíce přiblížilo běžnému bydlení.

Architektura staveb sociální péče (Prof. Ing. Arch. Ladislav Lábus)
Architektura a sociální začlenění (Mgr. Jiří Sobek)
Architektura (Ing. Arch. PhD. Naďa Francová)
Celoživotní bydlení (Ing. Renata Zdařilová Ph.D.)
Základní principy navrhování prostředí a objektu (Doc. Ing. Arch. Irena Šestáková)
Využití stávajícího bytového fondu pro poskytování sociálních služeb versus výstavba nových objektů – sdílení zkušeností (Mgr. Ivan Semecký)
Právní předpisy a jejich dopad na architekturu sociálních staveb – mapování bezbariérové přístupnosti staveb (Ing. Marie Málková, Mgr. Tomáš Lanc)
Linet, náskok díky inovacím (Radek Chvosta)
I domov pro osoby se zdravotním postižením může být domovem (Ing. Antonín Janýška)
Rekonstrukce vily v Novém Jičíně na chráněné bydlení – z periferie obce do centra města (Mgr. Lukáš Spurný)

Materiály ke stažení:
program
simultánní přepis