Role obcí v transformaci sociálních služeb

Dana Černostová KONFERENCE

foto Praha
Ve dnech 24. a 25. dubna 2012 se v Praze konala konference za spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Národního centra podpory transformace sociálních služeb a Svazu měst a obcí ČR.

Konference se zúčastnilo na 250 zastupitelů obcí, krajských úřadů a poskytovatelů sociálních služeb. Účastníci si vyslechli příspěvky týkající se role obcí v transformaci sociálních služeb, opatrovnictví, sousedských vztahů i bydlení v přirozeném prostředí. Na konferenci rovněž vystoupily dvě klientky Vyššího Hrádku p.s.s., které se s účastníky podělily o jejich pohled na transformaci sociálních služeb.

Materiály ke stažení:
program
Sousedské vztahy
Deinštitucionalizácia v SR
Kojetice u Prahy
Plánování sociálních služeb
Já a moje spolubydlící
Čtyři roviny transformace
Transformace SS z pohledu obce
Transformace SS: zkušenosti a výsledky
Problematika veřejného opatrovnictví
Veřejné opatrovnictví: zkušenosti a pohled obcí
Spolupráce s obcí a dalšími partnery
Role obcí v procesu transformace
Monitorovací systém SS Plzně