Vzdělávání

Dana Černostová KULATÉ STOLY

Transformace sociálních služeb z pohledu obcí

Termín a místo konání: 26. 6. 2012, Restaurant Rothschild Palace, Ostrava

Setkání se konalo pod záštitou Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Pozvaní řečníci:
Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana pro sociální věci a kulturu. Úvodní slovo.
Mgr. Milan Šveřepa, Národní centrum podpory transformace sociálních služeb. Transformace z celorepublikového pohledu.
Ing. Radka Soukupová, Svaz měst a obcí. Role obcí v procesu transformace.
Mgr. Alena Krušinová, starostka Krnova. Transformace sociálních služeb z pohledu města Krnova.
Ing. Jitka Hanusová, místostarostka Města Albrechtice.
Mgr. Antonín Urban, vedoucí odboru sociálních věcí města Nový Jičín.  Praktické zkušenosti z realizace transformace a dopady na obec.
Moderátorka: Mgr. Šárka Hlisnikovská

Účel kulatého stolu:

• rozvinout diskusi na téma změn v pobytových sociálních službách a zkušenosti obcí s procesem transformace;
• projednat roli obcí v uvedeném procesu z pozice zřizovatele, zadavatele služeb a současně z pozice garanta veřejného zájmu;
• vyjasňovat otázky vyvstávající při realizaci procesu transformace sociálních služeb z  pohledu obcí, zabývat se přínosy i překážkami, jež je třeba překonávat;
• debatovat o možnostech spolupráce na úrovni zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb s cílem začlenit spoluobčany se zdravotním postižením do života obcí a měst.

Soubor ke stažení: Informační materiál