Vzděláváním k deinstitucionalizaci

Dana Černostová KONFERENCE

foto Ostrava
Dne 14. listopadu 2012 se v Ostravě uskutečnila konference Vzděláváním k deinstitucionalizaci.

Konference se zúčastnilo 150 účastníků. Primárně byla určena vzdělavatelům v oblasti sociálních služeb, studentům, poskytovatelům a zadavatelům sociálních služeb.

Cílem konference bylo diskutovat roli vzdělávání v transformaci ústavní péče v péči komunitní. Odpolední část konference probíhala formou otevřených diskusí. Prezentace přednášejících a výstupy z diskusních skupin naleznete pod článkem.

Účastníci konference diskutovali dosavadní zkušenosti s obsahem a vlivem vzdělávání na průběh transformace ústavní péče. Výstupem konference by měly být nové návrhy a doporučení pro změny v profesní přípravě sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a souvisejících profesí s cílem podpořit deinstitucionalizaci služeb sociální péče.

Materiály ke stažení:
program
Sborník příspěvků
Bádání v (de)institucionalizaci
Bádání v (de)institucionalizaci II.
Poskytovatelé a vzdělávání k DEI
Supervize v podmínkách transformace SS
Uživatelé a vzdělávání k DEI
Vzdělavatelé a DEI
Co vše je pro mě důležité?
Cíle a doporučení pro vzdělávání
Vzděláváním k DEI
Co naznačuje mezinárodní výzkum?
Supervize v podmínkách transformace pobytových sociálních služeb
Transformace a DEI
Vzdělávání lidí s potížemi v učení