Transformace sociálních služeb: Příležitost pro lidi

Dana Černostová KONFERENCE

foto Brno
Dne 4. prosince 2012 se v Brně uskutečnila konference Transformace sociálních služeb: Příležitost pro lidi.

Konference se zúčastnilo 170 účastníků. Primárně byla určena uživatelům sociálních služeb, pracovníkům v sociálních službách, poskytovatelům a zadavatelům sociálních služeb, zástupcům občanských sdružení zastupujících osoby se zdravotním postižením a jejich rodinné příslušníky, pečujícím osobám.

Cílem konference bylo diskutovat roli a postoje různých aktérů transformace, zejm. lidí s postižením a jejich blízkých – cílem je tyto role posílit.

Klíčová témata napříč příspěvky a sekcemi byly potřeby a požadavky spojené s překonáváním hendikepů, účast v rozhodování,  očekávání a obavy spojené s transformací ústavní péče v péči komunitní.

Materiály ke stažení:
program
Sborník příspěvků
Děti na cestě z ústavů
Děti na cestě z ústavů (výstup pracovní skupiny)
Život s podporou
Život s podporou (výstup pracovní skupiny)
Vliv podpory na uživatele
Pečující osoby
Lidé, kteří pečují o své blízké s postižením
Lidé, kteří pečují o své blízké s postižením (výstup pracovní skupiny)
Osobní svoboda a sociální služby (výstup pracovní skupiny)
Zapojování uživatelů s tělesným postižením v transformaci (výstup prac. skupiny)
Zapojení uživatelů soc. služeb do hodnocení kvality
Domov na rozcestí Svitavy