Pečující osoby

Dana Černostová KULATÉ STOLY

„Bez nich to nepůjde“ význam pečujících osob pro změny sociálních služeb ČR

Termín a místo konání: 26. 2. 2013, Aula Vyšší odborné školy Jabok, Praha 2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pozvaní řečníci:
Camille Latimier či Barbora Uhlířová, SPMP – zpracovatelé analýzy Situace pečujících osob v ČR
Lenka Fílová, vedoucí expertní skupiny – pracovní skupina při NC Pečující osoby
MUDr. Petra Šaňáková, pediatr – Ústav pro péči o matku a dítě
Aktivní a profitující účastník regionálního kulatého stolu (v jednání)
Vysokoškolský pedagog v oblasti etiky (v jednání)
Moderátorka: Lucie Vopálenská (ČRo)

Účelem kulatého stolu bylo zviditelnit téma a problematiku pečujících osob v souvislosti s požadavky deinstitucionalizace a upozornit na význam i potřeby pečujících osob s ohledem na probíhající transformaci ústavní péče do podpory v komunitě.

Soubor ke stažení: Význam pečujících osob

 

Odlehčovací služby jako jedna z možností podpory pečujících osob

Termín a místo konání: 17. 10. 2012, EFFATHA Krnov

Akce se konala ve spolupráci Národního centra podpory transformace sociálních služeb a Moravskoslezského kraje.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pozvaní řečníci:
Mgr. Daniel Rychlik, vedoucí odboru sociálních věcí, Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Úvodní slovo.
Mgr. Petr Mach, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Transformace sociálních služeb na národní úrovni.
Zástupce pracovní skupiny „Pečující osoby“, Národní centrum podpory transformace sociálních služeb.
Mgr. Jaroslava Krömerová, Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Ing. Bc. Milan Svojanovský, DiS., Centrum pro rodinu a sociální péči, o.s.
Zástupce pečujících osob
Moderátor: Šárka Hlisnikovská, regionální pracovnice v Moravskoslezském kraji

Cílem kulatého stolu bylo rozvinout diskuzi nad otázkami podpory pečujícím osobám, které pečují o své blízké se zdravotním postižením, a to převážně děti do věku 18 let v regionu Krnovska. Současně byly projednávány možnosti sociálních služeb, případně jiné formy potřebné podpory, které budou lidem s postižením a jejich rodinám dostupné, a jež poskytnou dostatek příležitostí k tomu, aby člověk s postižením mohl zůstat součástí svého přirozeného prostředí, se svými blízkými. Účelem bylo vytvořit prostor pro sdílení zkušeností pečujících osob, pro diskusi nad problémy, se kterými se potýkají a jejich představou žádoucí podpory.

Soubor ke stažení:  Podpora pečujících osob

 

Očekávání, obavy a potřeby lidí se zdravotním postižením a jejich rodin

Termín a místo konání: 18. 6. 2012, Krajský úřad Kraje Vysočina

Setkání se konalo pod záštitou radního Kraje Vysočina pro sociální oblast Petra Krčála.

Pozvaní řečníci:
Mgr. Jiří Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, Krajský úřad Kraje Vysočina
Bc. Lucie Pešková, koordinátorka regionálních aktivit, Národní centrum podpory transformace sociálních služeb
Mgr. Karel Kosina, ředitel Oblastní charity Brno, Chráněné bydlení sv. Michala
Alena Hutařová, předsedkyně o. s. Kamínek, zástupce rodičů
Bc. Lenka Svobodová, pracovnice chráněného bydlení, Domov bez zámku, příspěvková organizace, Náměšť nad Oslavou
Ing. Milena Němcová, členka pracovní skupiny „Pečující osoby“, Národní centrum podpory transformace sociálních služeb
Moderátorka: Simona Mertlová, regionální pracovnice Národního centra v Kraji Vysočina, simona.mertlova@trass.cz, telefon: 739 548 466

Účelem kulatého stolu bylo umožnit otevřenou diskuzi mezi zástupci zřizovatele a zároveň donátora sociálních služeb, zástupci poskytovatelů služeb a zejména zástupci pečujících rodin, kteří pečují o své blízké se zdravotním postižením.
Zvláštní pozornost bude věnována potřebám lidí se zdravotním postižením a jejich pečujících rodin s ohledem na dostupnost sociálních služeb a změny, které probíhají v souvislosti s transformací sociálních služeb.
Kulatý stůl chceme nabídnout jako jedinečný prostor k partnerské diskuzi mezi jednotlivými účastníky o tématech, která pečující rodiny a jejich blízcí se zdravotním postižením řeší.

Soubor ke stažení: Informační materiál