Deinstitucionalizace: Cesty vpřed

Dana Černostová KONFERENCE

DEI 2013

Ve dnech 14. – 15. 2. 2013 proběhla v Praze, v hotelu Olympik-Tristar konference Deinstitucionalizace: cesty vpřed.
Této konference se zúčastnilo 250 osob. Během konference byly představeny zkušenosti a výsledky z projektu MPSV ČR Podpora transformace sociálních služeb a dalších transformačních projektů v ČR i ze zahraničí. V diskusi se účastníci zabývali také záměry v transformaci ústavní péče v různých zemích Evropy.

Materiály k stažení:
Proměna pohledu na roli pečujících osob ve společnosti
Lidé mezi lidmi
Reforma psychiatrické péče v ČR
Znaky a vodítka DEI a Kritéria komunitních služeb
Opatrovnictví z pohledu veřejného opatrovníka
Deinistitucionalizace a transformace soc. služeb v SR
DEI – Zkušenosti společnosti LUMOS v Moldavsku
DEI – Zkušenosti společnosti Lumos v Moldavsku (AJ)
Zkušenosti s transformací soc. služeb ve Finsku
Zkušenosti s transformací soc. služeb ve Finsku (AJ)
Zkušenosti s transformací soc. služeb v Maďarsku
Zkušenosti s transformací soc. služeb v Maďarsku (AJ)