Plánování

Dana Černostová KULATÉ STOLY

Propojení procesů deinstitucionalizace, plánování služeb a sociální práce

Termín a místo konání:  11. 3. 2013, Harmony Club Hotel, ul. 28. října 170, Ostrava

foto 11.3.2013 Ostrava
Pozvaní řečníci:
Mgr. Daniel Rychlik, vedoucí odboru sociálních věcí, Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Bc. Lucie Pešková, Národní centrum podpory transformace. Transformace z celorepublikového pohledu.
Zástupce města Krnov, Třinec, Města Albrechtice
Zástupce poskytovatelů sociálních služeb

Cílem kulatého stolu bylo rozvinout diskusi na téma propojení výkonu sociální práce na úrovni obcí a kraje, deinstitucionalizačních, transformačních procesů a systému plánování sítě sociálních služeb.  Výstupem rozpravy by měla být identifikace toho, čím by výše uvedené procesy a jejich skloubení mohlo být podpořeno, primárně aktivitami v rovině Moravskoslezského kraje.
Akce se konala ve spolupráci Národního centra podpory transformace sociálních služeb a Moravskoslezského kraje.

Soubor ke stažení: Plánování

 

Transformace sociálních služeb z pohledu obcí

Termín a místo konání: 26. 6. 2012, Rotschild Palace, Mírové náměstí 2, Ostrava – Vítkovice

Setkání se konalo pod záštitou Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Pozvaní řečníci:
Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana pro sociální věci a kulturu. Úvodní slovo.
Mgr. Milan Šveřepa, Národní centrum podpory transformace sociálních služeb. Transformace z celorepublikového pohledu.
Ing. Radka Soukupová, Svaz měst a obcí. Role obcí v procesu transformace.
Mgr. Alena Krušinová, starostka Krnova. Transformace sociálních služeb z pohledu města Krnova.
Ing. Jitka Hanusová, místostarostka Města Albrechtice.
Mgr. Antonín Urban, vedoucí odboru sociálních věcí města Nový Jičín.  Praktické zkušenosti z realizace transformace a dopady na obec.
Moderátorka: Mgr. Šárka Hlisnikovská – regionální pracovnice Národního centra v Moravskoslezském kraji (e-mail: sarka.hlisnikovska@trass.cz, telefon: 739 548 459)

Účel kulatého stolu:• rozvinout diskusi na téma změn v pobytových sociálních službách a zkušenosti obcí s procesem transformace;
• projednat roli obcí v uvedeném procesu z pozice zřizovatele, zadavatele služeb a současně z pozice garanta veřejného zájmu;
• vyjasňovat otázky vyvstávající při realizaci procesu transformace sociálních služeb z  pohledu obcí, zabývat se přínosy i překážkami, jež je třeba překonávat;
• debatovat o možnostech spolupráce na úrovni zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb s cílem začlenit spoluobčany se zdravotním postižením do života obcí a měst.

Soubor ke stažení: Informační materiál 26.6.2012