Seminář se zástupci zařízení (20–22. 3. 2013, Kutná Hora)

Karel Švarc NOVINKY, SEMINÁŘE

Účast: 20. – 21. 3. 2013: 36 osob
Účast: 21. – 22. 3. 2013: 39 osob

Program:
• Zhodnocení dosavadního průběhu transformace v zařízení (přítomní zástupci zařízení)
• S jakými plány vstupovali do transformace v zařízení
• Jak se na to dívají dnes
• Co se jim podařilo naplnit, největší úspěchy
• Jaké úkoly plánují na další období
• Zhodnocení dosavadního průběhu transformace v zařízení (přítomní zástupci zařízení)
• S jakými plány vstupovali do transformace v zařízení
• Jak se na to dívají dnes
• Co se jim podařilo naplnit, největší úspěchy
• Jaké úkoly plánují na další období
• Celkové zhodnocení transformace dosažených výsledků – NC
• Diskuze k výstupům projektu Podpora transformace sociálních služeb – NC
• Zhodnocení spolupráce během projektu Podpora transformace sociálních služeb – MPSV
• Integrovaný operační program – MPSV
• Grantové výzvy na podporu transformace (Výzva 87, A9, připravovaná grantová výzva na provozní náklady) – MPSV
• Reforma psychiatrické péče – MZ
• Projekt Transformace sociálních služeb (návazný projekt) – MPSV