Přechod od ústavní péče k podpoře v přirozeném prostředí

Dana Černostová KULATÉ STOLY

Transformace Nalžovického zámku

Termín a místo konání: 16. 4. 2014, Nalžovický zámek

foto 16.4.2014

Po příspěvcích zástupce MPSV, Krajského úřadu Středočeského kraje, starosty obce Příčovy, kde vzniklo CHB, paní ředitelky Nalžovického zámku, klientek CHB a vedoucí CHB se rozvinula diskuze nad větším zapojením obcí v rámci procesu transformace. Diskutovalo se také nad tím, aby vznikaly služby tam, kde jsou potřeba, výsledkem byla dohoda na další spolupráci zařízení s některými obcemi.

Soubor ke stažení: Program Kulatého stolu

 

Přechod od ústavní péče k péči v běžných životních podmínkách

Termín a místo konání: 4. 12. 2013, Kyjov

 

foto 4.12.2013

Na akci vystoupila ředitelka Domova bez zámku z kraje Vysočina Alena Brožková, která účastníkům představila myšlenku transformace sociálních služeb. To vše podložila svoji několikaletou dobrou praxí z Domova bez zámku. Na akci dále vystoupil radní Jihomoravského kraje Marek Šlapal, starosta městyse Okříšek Zdeněk Ryšavý, který představil transformaci z pohledu obce a jak fungovala spolupráce s organizací Domov bez zámku. V neposlední řadě prezentovala změnu v poskytování služby samotná uživatelka organizace Zelený dům pohody a ředitel stejnojmenné organizace, která je zapojena v projektu MPSV Transformace sociálních služeb.

 

Instituce: překážka nebo nástroj ochrany lidských práv lidí se zdravotním postižením?

Tento kulatý stůl se konal U příležitosti Dne lidských práv 9. prosince 2011 pod záštitou biskupa Václava Malého.

foto 9.12.2011

Účelem kulatého stolu bylo diskutovat otázku lidských práv v pobytových sociálních službách pro lidi s postižením. Kulatý stůl uvedl Jan Pfeiffer, člen Evropské skupiny expertů pro deinstitucionalizaci a člen Výboru pro zabránění mučení Rady Evropy.

Tématy diskuze u kulatého stolu byly:
I. Lidská práva a Úmluva o právech osob s postižením: situace v pobytových sociálních službách z pohledu lidských práv.
II. Deinstitucionalizace jako cesta ke zlepšení situace v oblasti lidských práv lidí s postižením v sociálních službách.

Přečtěte si tiskovou zprávu z kulatého stolu: tisková zpráva

Autorizovaný záznam diskuse naleznete ke stažení zde: autorizovaný záznam z diskuze

Na diskuzi navázal pořad Českého rozhlasu 6:  Zaostřeno na občana: záznam si poslechněte zde(.mp3).

 

Přechod od ústavní péče k péči v běžných životních podmínkách

Termín a místo konání: 10. 10. 2011, Kavárna „BÁRKA KAFE“, Ústí nad Labem

Pozvaní řečníci:
Mgr. Jiří Mach, vedoucí oddělení humanitních činností, Krajský úřad Ústeckého kraje
Mgr. Pavol Dobiš, ředitel, Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem
Iva Boumová, zástupce zařízení Ústav sociální péče Lobendava
Bc. Marta Valová, odborný pracovník Národního centra

Cílem tohoto kulatého stolu je rozvinout diskusi jednak o základních principech transformace sociálních služeb, ale také její nasměrování, výhled, případně další plány v procesu transformace sociálních služeb v Ústeckém kraji.

Soubor ke stažení: Informační materiál