Opatrovnictví

Dana Černostová KULATÉ STOLY

Obec v pozici veřejného opatrovníka

Termín a místo konání: 26. 6. 2014, Krajský úřad Ústeckého kraje

Diskuze na téma Obec v pozici veřejného opatrovníka se účastnili Barbora Rittichová z Ligy lidských práv, soudce okresního soudu v Ústí nad Labem, zástupci ministerstva, kraje a především zástupci obcí, pro které byla akce určena.

foto Usti 26.6.2014

Řešily se otázky týkající se změn v souvislosti s platností nového občanského zákoníku a samotná praxe soudů v oblasti svéprávnosti a opatrovnictví.

Obdobné akce se uskutečnily v Ústí nad Labem také 24. 9. a 4. 12. 2013. Na akcích vystoupili experti na problematiku veřejného opatrovnictví, soudkyně z Krajského soudu Ústí nad Labem a Okresního soudu Ústí nad Labem a Litoměřice. Zejména se poté diskutovalo nad konkrétními problémy jednotlivých veřejných opatrovníků, například se diskutovala míra zodpovědnosti daného opatrovníka, jak se obec dozví, že opatrovnictví přechází na ni po smrti opatrovníka, podpůrné rozhodování u lékaře a mnoho dalšího.

 

Opatrovnictví a problematika způsobilosti k právním úkonům osob se zdravotním postižením

Termín a místo konání: 11. 6. 2013, Městský úřad Nový Bor
Zařízení: DOZP Mařenice, p. o.

Minulý týden se konal v Novém Boru kulatý stůl na téma: Opatrovnictví a  problematika způsobilosti k právním úkonům osob se zdravotním postižením – plánované změny v občanském zákoníku.  

Opatrovnictvi_Novy Bor

Tento kulatý stůl navázal na setkání, které proběhlo v prosinci minulého roku, kdy se poprvé sešli zástupci pečujících rodin z tohoto území s představiteli města a kraje.

Hlavní přednášky se ujal Mgr. Maroš Matiaško z Ligy lidských práv, který prezentoval změny občanského zákoníku související s problematikou způsobilosti k právním úkonům osob se zdravotním postižením a opatrovnictví. Během přednášky odpovídal na otázky a podněty účastníků akce.

Byl to jedinečný prostor k partnerské diskuzi mezi jednotlivými účastníky, nabízel zároveň příležitost otevřít řadu důležitých témat, která zajímají jak pečující rodiny a jejich blízké, tak i představitele města a společné hledání řešení obtížných životních situací, ve kterých se rodiny ocitají.

Soubor ke stažení: Program Nový Bor

 

Setkání u kulatého stolu na téma Opatrovnictví

Termín a místo konání:  9. 4. 2013, 3P Consulting, Římská 12, Praha 2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pozvaní řečníci:
Bc. Veronika Čtvrtlíková, DiS., Odbor sociálních věcí KÚ Olomouckého kraje, vedoucí opatrovnického oddělení;
Eva Hylmarová starostka Malých Svatoňovic;
Radka Soukupová sociální komise Svazu měst a obcí
Mgr. Tomáš Kamrádek, místopředseda soudu, Okresní soud v Opavě
Mgr. Eva Hrubá, legislativní odbor Ministerstva Spravedlnosti ČR

Moderátorka: Lucie Vopálenská (ČRo)

Cílem kulatého stolu bylo rozvinout diskusi na téma veřejné opatrovnictví v kontextu transformace sociálních služeb a změn souvisejících s novelou Občanského zákoníku. Dále vytvořit prostor pro sdílení zkušeností mezi pracovníky obcí vykonávajících veřejné opatrovnictví, zástupci opatrovnických soudů a poskytovatelů sociálních služeb, hledání možností efektivnější spolupráce v oblastech spojených s výkonem veřejného opatrovnictví, soudních řízení o opatrovnictví a spolupráce s obcemi.

Soubory ke stažení:

Praktický rádce veřejného opatrovníka

Deinstitucionalizace sociálních služeb

Manuál Dobrá praxe opatrovnictví

Opatrovnictví z pohledu veřejného opatrovníka

Soudní znalci a jejich role v životě lidí s postižením

Termín a místo konání: 12. 3. 2013, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava

Akce se konala ve spolupráci Národního centra podpory transformace sociálních služeb a Moravskoslezského kraje.

opatrovnictví_12.3_Ostrava

Pozvaní řečníci:
Mgr. Daniel Rychlík, vedoucí odboru sociálních věcí, Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Změny v přístupu k lidem s postižením, život v komunitě.
Bc. Lucie Pešková, Národní centrum podpory transformace. Transformace z celorepublikového pohledu.
Mgr. Martina Chlápková, opatrovník, zástupce člověka zbaveného způsobilosti k právním úkonům. Pohled na možnosti života člověka zbaveného způsobilosti k právním úkonům.
Mgr. Zuzana Durajová, Liga lidských práv. Zástupce soudních znalců.

Moderátor: Šárka Hlisnikovská, regionální pracovnice v Moravskoslezském kraji

Cílem kulatého stolu bylo rozvinout diskusi na téma opatrovnictví z pohledu opatrovníků a lidí omezovaných a zbavovaných způsobilosti k právním úkonům v návaznosti na práci soudních znalců. Účelem je přiblížit zúčastněným principy deinstitucionalizace, změny v přístupu k lidem s postižením se záměrem umožnit těmto lidem běžný život v komunitě. Debatovat o postojích jednotlivých aktérů, vydefinovat a diskutovat zásadní problémové okruhy v návaznosti na rozhodování soudů ve věcech opatrovnictví, jež často staví výsledná rozhodnutí zejména na posudku soudních znalců.
Soubor ke stažení: Informační materiál

 

Sociální služby pro pečující rodiny a připravované změny v opatrovnictví

Termín a místo konání: 16. 1. 2013, Literární kavárna, Kampus UJEP Ústí nad Labem

foto_Usti_16.1.2013
Pozvaní řečníci: Bc. Lucie Pešková, Národní centrum podpory transformace sociálních služeb,
Zástupce pracovní skupiny pro pečující, Národní centrum podpory transformace sociálních služeb,
Mgr. Jiří Mach vedoucí oddělení humanitních činností, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje, Mgr. Barbora Rittichová – právnička, Liga lidských práv, Mgr. Vendula Veselá – vedoucí Domova pro osoby se zdravotním postižením Všebořice, Jan Paleček – člen pracovní skupiny komunitního plánování Kadaň a Klášterec n. Ohří, zástupce pečujících osob

Účelem kulatého stolu je:

rozvinout otevřenou diskuzi mezi lidmi, kteří pečují o členy své rodiny se zdravotním postižením, popřípadě využívají komunitní sociální služby,
s ohledem na dostupnost sociálních služeb představit změny, které probíhají v souvislosti s transformací sociálních služeb,
zmapovat, jakým způsobem změny související s transformací sociálních služeb korespondují s potřebami pečujících rodin, získat cenné podněty k rozvoji sítě komunitních sociálních služeb,
zprostředkovat příklad dobré praxe fungující sociální služby komunitního typu,seznámit se změnami v oblasti právní úpravy způsobilosti a opatrovnictví v novém občanském zákoníku: „Jaké změny mě čekají v roce 2014 a jak se na ně přichystat?“
podpořit pečující osoby při zvládání každodenní péče o člověka s postižením.

Kulatý stůl je jedinečným prostorem k partnerské diskuzi mezi jednotlivými účastníky, nabízející příležitost otevřít řadu důležitých témat, která pečující rodiny a jejich blízcí se zdravotním postižením řeší, s možností společně hledat řešení obtížných životních situací, ve kterých se rodiny ocitají.

Témata byla uvedena vstupními diskusními příspěvky, na něž navázala diskuze a zkušenosti pečujících osob.

Soubor ke stažení: Materiály k opatrovnictví