Chráněné bydlení – provoz služby

Dana Černostová KULATÉ STOLY

Dne 4. února 2015 se konala expertní platforma k otázce chráněného bydlení. Pozvání přijali odborníci, kteří diskutovali dobrou i špatnou praxi. Z jejich diskuze vzešly dokumenty s doporučeními a riziky k jednotlivým oblastem. Jednalo se o  zapojování uživatelů do chodu domácnosti, zajištění zdravotní péče, náplni práce asistenta, řešily se požadavky hygieny apod.

CHB – provoz služby

finanční problematika CHB

CHB z pohledu uživatele