Zpravodaj číslo 7

Dana Černostová Zpravodaj

Zpravodaj číslo 7
Listopad 2015 – toto číslo věnujeme problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením a sociálnímu podnikání. Uvnitř čísla najdete rozhovor s L. Kortovou z Domova Horizont či s T. Ergensem z Ligy vozíčkářů. Obsah zpravodaje naleznete zde.