Sexualita lidí s mentálním postižením

Dana Černostová KULATÉ STOLY, NOVINKY

Praha, 21. 10. 2015

Na první Národní kulatý stůl na téma Sexuálního zneužívání mentálně postižených uživatelů v sociálních službách navázalo další setkání s odborníky, kde se opět otevřela otázka postupů při prošetřování trestných činů zneužívání lidmi s mentálním postižením (postup sociální služby a jejích pracovníků a orgánů činných v trestním řízení), dále se diskutovala otázka potřebnosti Protokolu sexuality, který v zařízeních často chybí. V příloze naleznete zápis z tohoto setkání.

Výstupní materiály z NKS_21_10 (PDF)

 

Praha, 7. 4. 2015

akce-ks5V rámci projektu se uskutečnil Národní kulatý stůl na téma Sexuální zneužívání mentálně postižených uživatelů v ústavních službách. Akce se zúčastnili experti na danou problematiku, zástupci LLP, AK Matiaško, zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva spravedlnosti,Policie ČR. Shrnutí zásadních informací, které se diskutovaly, naleznete v přiloženém výstupu.

Účelem kulatého stolu bylo vyjasnit si s jednotlivými složkami zapojenými do řešení těchto situací současnou situaci a možnosti  preventivních opatření i řešení následků takového jednání.

Dokumety ke stažení:

Výstupní materiály (PDF)