Setkání se zástupci zařízení, krajů a obcí 24. a 30. 11. 2015

Dana Černostová NOVINKY, SETKÁNÍ

 24. 11. a 30. 11. 2015 proběhlo setkání se zástupci poskytovatelů sociálních služeb, krajů, obcí. Setkání se věnovala novým kritériím transformace, představení navazujícího projektu, aktuálním informacím z výzev na podporu transformace IROP a OPZ.

V příloze naleznete prezentace ze setkání.

Výzva č. 37_informace k výzvě OPZ

Specifická pravidla – výzva č. 7 IROP

Kritéria transformace, sociálních služeb komunitního charakteru