Tematické sborníky

Dana Černostová NOVINKY

Z odborných článků, které vznikly v rámci projektu Transformace sociálních služeb, jsme vytvořily, které se věnují problematice opatrovnictví a svéprávnost a tématu života v komunitě.

Opatrovnictví a svéprávnost

Život v komunitě