Výzvy na investiční podporu deinstitucionalizace

Dana Černostová NOVINKY

Výzva na deinstitucionalizaci financovaná z Integrovaného operačního programu byla uzavřena dle plánu, tedy 31. 3. 2016. Bylo předloženo celkem 8 projektů za zhruba 400 mil. Kč, které se v současné době kontrolují a hodnotí. Ministerstvo pro místní rozvoj naplánovalo už další výzvu s číslem 57, a to s termínem vyhlášení na červenec 2016. Výzva by měla být uzavřena v květnu 2017 (bližší informace k harmonogramu naleznete na Strukturální fondy v aktualitách.