Stravování v sociálních službách

Dana Černostová KULATÉ STOLY, NOVINKY

Dne 8. února 2017 se v Praze sešli diskutující u kulatého stolu na téma Stravování v sociálních službách. Setkání vzniklo na základě častých dotazů poskytovatelů sociálních služeb právě k této problematice a mělo za cíl ujasnit si správnou praxi a vzájemně se podělit o své zkušenosti. Nejvíce bylo diskutováno stravování v chráněném bydlení. Zápis ze setkání najdete zde.

Díky setkání vznikl doporučený postup s názvem „Stanovisko MPSV ke stravování v chráněném bydlení“, který je uveřejněn na  stránkách MPSV.