Sdílení dosavadní praxe v transformaci pobytových služeb pro děti se zdravotním postižením

Dana Černostová METODICKÉ DNY, NOVINKY

V květnu roku 2017 se ve spolupráci s organizací Lumos uskutečnily dva metodické dny na téma Sdílení dosavadní praxe v transformaci pobytových služeb pro děti se zdravotním postižením. První se konal dne 23. května v Praze a druhý dne 30. května v Brně. Metodických dnů se účastnili převážně zástupci poskytovatelů sociálních služeb pro děti, ale i zástupci krajských a obecního úřadu. Na metodickém dni byly především prezentovány zkušenosti s transformací pobytových sociálních služeb od samotných zástupců pobytových služeb pro děti.
Svou praxi sdíleli zástupci organizací CSP Litoměřice, DSS Slatiňany, DOZP Pata Hazlov. Každé zařízení představilo svou cestu od pobytové služby ústavního typu ke službě komunitního charakteru. Díky krátkým videím měli účastníci možnost nahlédnout přímo do zařízení. Měli možnost seznámit se s celým procesem změny služby, od přípravného období, přes samotnou realizaci včetně stěhování až po období po změně charakteru služby. Během metodického dne mimo jiné zaznělo, že tento způsob změny poskytování s sebou přináší ušetření provozních nákladů a na druhé straně nárůst nákladů personálních, avšak v každém případě přináší veliké zlepšení a rozvoj samotných dětí.


(Praha)


(Brno)

Přílohy:
pozvánka na metodický den Sdílení praxe děti (Praha)
program na metodický den Sdílení praxe děti (Praha)
zápis z metodického dne Sdílení praxe děti (Praha)
pozvánka na metodický den Sdílení praxe děti (Brno)
program na metodický den Sdílení praxe děti (Brno)