Násilí v sociálních službách a způsoby jeho řešení a prevence

Dana Černostová KULATÉ STOLY, NOVINKY

Dne 14. 6. se na MPSV v rámci projektu Život jako každý jiný uskutečnil meziresortní kulatý stůl na téma násilí v sociálních službách a způsoby jeho řešení a prevence.

Zúčastnili se jej zástupci MPSV – odborů 22 a 24, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Kanceláře veřejné ochránkyně práv, Probační a mediační služby, Vládního výboru pro občany se zdravotním postižením, Ligy lidských práv a Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením.

Účastníci diskutovali o tom, jaké formy násilí ve svých oblastech působení vnímají a jakými způsoby je s nimi nakládáno. Byla řešena otázka metodických postupů pro řešení a prevenci násilného jednání. Dále byla zhodnocena dostatečnost stávajících kontrolních mechanismů.

Z iniciativy MPSV bude zpracován integrovaný meziresortní metodický pokyn využitelný těmi, kteří se s násilím na zranitelných skupinách lidí profesně setkávají, tj. zejména pro resort sociálních služeb a sociální práce, Probační a mediační službu a další instituce v resortu Ministerstva spravedlnosti a pro Policii ČR.

Zápis ze setkání