Rehaprotex – Podpora lidí s postižením a seniorů v běžném prostředí

Dana Černostová NOVINKY

Srdečně vás zveme na metodický den, který proběhne v rámci veletrhu Rehaprotex a bude zaměřen na témata:

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením,
Deinstitucionalizace sociálních služeb,
Sociální služby komunitního a ústavního charakteru,
Co očekávat od kvalitní služby (tipy pro uživatele služeb),
Možnosti podpory člověka s postižením nebo seniora mimo systém sociálních služeb a jak hledat zdroje podpory a pomoci v komunitě.

Termín: 20. 9. 2017 (9:30 – 12:00 hodin)
Místo: Brno, Výstaviště Brno, pavilon A3, sál Morava

V případě Vašeho zájmu zašlete jen informativní e-mail s Vaším jménem, příjmením a kontaktem na transformace@mpsv.cz.
Je možné přijít i bez přihlášení, akce je určena i pro návštěvníky Rehaprotexu.

Metodický den je určen především pro pracovníky krajů, obcí, jejich úřadů, ÚP ČR, ČSSZ a OSSZ, osoby se zdravotním postižením a seniory, jejich rodinné příslušníky a blízké osoby, lékaře a další, kteří mají vliv na život lidí s postižením a seniorům.

V případě dotazů se obracejte na email transformace@mpsv.cz.