Odstraňování bariér v životě lidí s duševním onemocněním

Dana Černostová METODICKÉ DNY

V září 2017 se uskutečnily dva metodické dny na téma Odstraňování bariér v životě lidí s duševním onemocněním. Prvního metodického dne, který se konal 14. září v Praze se účastnilo 42 účastníků. Druhého dne, který se konal 19. září v Olomouci pak 33 účastníků. Jednalo se často o pracovníky České správy sociálního zabezpečení, ale i Úřadu práce ČR a dalších úřadů.

Na metodických dnech byly prezentovány zkušenosti odborníků z praxe. Účastníci mohli vyslechnout i osobní zkušenost člověka s duševním onemocněním. Na metodických dnech byli účastníci seznámeni s některými projevy duševního onemocnění, tak jak se s nimi mohou setkat v rámci svých profesí. Zároveň byly předneseny i návrhy komunikace s klienty s duševním onemocněním. Prostor byl dán i dotazům ze strany účastníků.


(Praha)


(Olomouc)


(Olomouc)

Přílohy:
pozvánka Praha
program Praha
zápis Praha
pozvánka Olomouc
program Olomouc
zápis Olomouc