Transformace pobytových sociálních služeb a zhoršený zdravotní stav klientů

Dana Černostová DISKUZNÍ SETKÁNÍ

V září 2017 proběhlo diskuzní setkání na téma Transformace pobytových sociálních služeb a zhoršený zdravotní stav klientů, kterého se účastnili především poskytovatelé pobytových sociálních služeb, ale i inspektoři kvality sociálních služeb. Na setkání proběhla společná diskuze účastníků k jednotlivým tematickým okruhům.

Přílohy:
pozvánka
zápis