Konference Život jako každý jiný

Dana Černostová KONFERENCE, NOVINKY

Dne 22. listopadu 2017 se v pražském hotelu Olšanka konala konference Život jako každý jiný. Konference byla určena lidem se zdravotním znevýhodněním, především mentálním. Sešlo se celkem 128 lidí z celé České republiky, nejčastěji uživatelů pobytové sociální služby.
Účastníky přivítal vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb MPSV Mgr. J. Vrbický, který odpovídal na praktické otázky účastníků k problematice sociálních služeb.

Po úvodním bloku se účastníci rozdělili, dle svých zájmů, do pěti skupin. V každé skupině se následně diskutovalo o jedné z následujících otázek:

  • Co je to práce?
  • Jak trávím volný čas?
  • Jak hospodařím s penězi?
  • Jak se rozhoduji?
  • Jak zvládnu život bez ústavu?

Každé téma vedli zkušení lektoři spolu s lektory s mentálním znevýhodněním. Lektoři se dělili o zkušenosti, jak lze zvládnout některé náročné činnosti samostatně či s menší podporou osob z nejbližšího okolí.

V odpolední části si účastníci vybírali druhé téma, které je zajímá. Největší zájem byl o otázky „Jak hospodařím s penězi?“ a „Co je to práce?“.

Během celého dne měli účastníci možnost prohlížet si obrazy, které na konferenci zapůjčil Ateliér radostné tvorby. Obrazy tvořili lidé se zdravotním znevýhodněním.

V závěrečném bloku představovali lektoři jednotlivých sekcí výstupy ze svých témat. Vyšlo tak najevo, že tím, co účastníky nejvíce tíží je jejich finanční zajištění a možnost pracovat.

Celkově hodnotili účastníci konferenci pozitivně, a proto věříme, že se podaří uspořádat podobné akce i v budoucnu, protože největšími odborníky na otázky života se zdravotním znevýhodněním jsou sami lidé, kteří se zdravotním znevýhodněním žijí.

Děkujeme organizacím Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s., Rytmus, o. p. s. a Ateliéru radostné tvorby za jejich spolupráci.

Fotogalerie

Zde naleznete soubory ke stažení:
pozvánka
program
výstupy z workshopů
zpráva