Odstraňování bariér v životě lidí s duševním onemocněním – Ostrava

Dana Černostová METODICKÉ DNY, NOVINKY

Dne 28. 11. 2017 proběhl metodický den k tématu duševního onemocnění v Ostravě. Akce se účastnilo celkem 19 účastníků z různých zařízení a úřadů. Lektory metodického dne byli zástupci poskytovatelů sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním, kteří předávali své zkušenosti z praxe. Účastníci se seznámili i s osobní zkušeností člověka s duševním onemocněním. Součástí programu byly návrhy komunikace s lidmi s duševním onemocněním a prostor byl dán i dotazům ze strany účastníků.

Přílohy:
pozvánka
program
zápis