Kvalita života uživatelů pobytových sociálních služeb v domácnostech po přechodu ze služby ústavního charakteru

Dana Černostová DISKUZNÍ SETKÁNÍ

V prosinci 2017 se v prostorách MPSV konalo diskuzní setkání na téma „Kvalita života uživatelů pobytových sociálních služeb v domácnostech po přechodu ze služby ústavního charakteru“. Setkání se účastnilo celkem 19 zástupců poskytovatelů sociálních služeb či úřadů.

Na setkání proběhla skupinová diskuze účastníků k tématu kvalita života uživatele pobytových sociálních služeb v domácnostech a kvalita pobytové sociální služby po transformaci včetně možnosti kontroly kvality služby ze strany uživatelů, jejich opatrovníků a rodinných příslušníků a dalších.

Přílohy:
otázky