Násilí v sociálních službách

Dana Černostová NOVINKY

Srdečně zveme pracovníky pobytových sociálních služeb na diskuzní setkání – Násilí v sociálních službách, které připravujeme na 8. února 2018. Během setkání bude probíhat diskuze účastníků, ve které půjde o sdílení příkladů dobré a špatné praxe prevence a řešení násilného jednání v pobytových sociálních službách.

Pokud máte zájem o účast, kontaktujte nás prosím na e-mailu transformace@mpsv.cz.

Pozvánka