Práce

Dana Černostová NOVINKY

Do sekce Informace ve snadném čtení jsme pro vás přidali nový leták, vysvětlující pojmy zaměstnanec, zaměstnavatel, pracovní poměr, doba určitá a doba neurčitá, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti.