Násilí v sociálních službách

Dana Černostová DISKUZNÍ SETKÁNÍ

Dne 8. 2. 2018 se uskutečnilo diskuzní setkání na téma násilí v sociálních službách. Diskuzního setkání se účastnilo celkem 7 zástupců poskytovatelů pobytových sociálních služeb. V rámci diskuze byla probírána řešení příkladů dobré i špatné praxe v oblasti násilného jednání v pobytových sociálních službách. Dále byla řešena preventivní opatření, která pomáhají předcházet násilí v pobytových sociálních službách. Diskuze se v rámci prevence soustředila i na metody, které mohou omezit či zcela eliminovat násilné jednání u pracovníků v sociálních službách, rodinných příslušníků, opatrovníků i uživatelů, kteří mohou násilně působit například vůči dalším uživatelům. Část diskuze byla věnována i specifikům násilí sexuálního.

Přílohy:
zápis